Radovan Kodera    Fotogalerie    REALIZACE

 

Výstava fotografií / Exhibition of Photographs


Radovan Kodera

Situace / Situations


Pod záštitou / Under the Auspices of

Naděždy Goryczkové, Generální ředitelky Národního památkového ústavu /

Naděžda Goryczková, General director of National Institute of Cultural Heritage


Příprava a realizace / Preparation and Realisation

Občanské sdružení Pro Photo

Národní památkový ústav Plzeň

Židovská obec Plzeň


Koncepce a výběr fotografií / Concept and Selection of Photographs

Přemysl Řepa

Radovan Kodera


Adjustace / Adjusting

Přemysl Řepa (Agentura Řepa)

Anna Procházková (Agentura Řepa)


Grafická úprava / Graphic design

Petr Wegner (Magic Tree)


Překlady / Translations

Karel Matásek (Národní památkový ústav Plzeň)

Andrew Jan Hauner


Výstava se uskutečnila za laskavé podpory těchto institucí /

This exhibition has been realized with kind support of the followin institution

Město Plzeň

Nadace Rudolfa Löwyho na záchranu plzeňských synagog

Nadace 700 let města Plzně

Plzeňský kraj

Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně

CK Livingstone

AB Interier Plzeň


Poděkování / Thanks to

Anna Procházková

Petr Wegner

Martina Davídková

Stanislav Bukovský

Viktor Davídek

Peter Braun

Michal Škoula

Rudolf Švaříček

Jiří Šimsa

Pavel Hrubý