LADISLAV MICHÁLEK    Fotogalerie    Realizace

 
 

Pro sezónu r. 2009 připravilo Občanské sdružení Pro Photo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Plzni, Židovskou obcí v Plzni a Památníkem národního písemnictví v Praze do Velké synagogy v Plzni další rozsáhlý výstavní projekt,  profilovou výstavu českého fotografa Ladislava Michálka.

Ladislav Michálek (nar. 1937) patřií do okruhu „něžných barbarů“ soustředěných od konce padesátých let kolem spisovatele Bohumila Hrabala v době jeho života v Libni v domě Na hrázi věčnosti, jak Hrabal nazýval dnes již neexistující dům č. 24 v ulici Na hrázi. Michálka s Hrabalem seznámil Michálkův přítel a kolega z podniku ČKD Trakce, grafik Vladimír Boudník. V té době Ladislav Michálek fotografoval postupně mizející a měnící se Libeň a mezi „objekty“ zachycované svým fotoaparátem zahrnul jak spisovatele Hrabala, tak grafika Boudníka i další osobnosti tehdejší neoficiální kultury pohybující se v Hrabalově blízkosti.

Postupně Ladislav Michálek rozšiřuje geografický i obsahový horizont svých fotografických zájmů, vyráží dál do terénu, aby kromě Libně a dalších pražských „periferních“ čvrtí zachytil atmosféru starých židovských i vojenských hřbitovů, zapomenutá zákoutí předměstských uliček, dvorků, dílen, továren či zádumčivou poříční i venkovskou krajinu, ale i některé dějinné události, byť způsobem spíše subjektivním, než reportérským, ať už jde o události z let 1968-1969, či 1989.

Ve své tvorbě zůstává důsledně mimo módní trendy či směry, zachovává si vlastní styl i osobitost a vytváří emotivně i esteticky púsobivé dílo konkrétním obrazovým sdělením svázané s dílem obou nejvýraznějších „něžných barbarů“, spisovatele orologi replica Bohumila Hrabala a grafika explozionalisty Vladimíra Boudníka.

Pro plzeňskou rozsáhlou výstavu bylo ve spolupráci s autorem vybráno a nově nazvětšováno více než 200 fotografií představujících Ladislava Michálka v několika tématických okruzích. Kromě portrétů zmíněných osobností a mizející Libně se na výstavě objeví snímky vybraných židovských hřbitovů (negativy pro zhotovení zvětšenin zapůjčil Pamáník národního písemnictví, kam je Ladislav Michálek před několika lety věnoval), dosud neznámé snímky z okupace z r. 1968, z  událostí r. 1969 a další soubory. Fotografie jsou - jak už se stalo v plzeňské Velké synagoze tradicí - kvalitně galerijně nazvětšovány i adjustovány jak pro vytvoření samotné výstavy, tak pro trvalé uchování a možnou budoucí další prezentaci této unikátní kolekce.

K výstavě je vydán kvalitní obsáhlý katalog navazující na ediční řadu vydávanou k výstavám ve Velké synagoze.v Plzni.

Výstava významně přispěje k nabídce kulturních aktivit města Plzně a zároveň umožní celosezónní zpřístupnění Velké synagogy, jedné z nejvýznamnějších architektonických dominant města.

Výnos ze vstupného bude využit na údržbu a opravy obou plzeňských synagog.


Radovan Kodera

předseda O. s. Pro Photo