Ladislav Michálek    Fotogalerie    REALIZACE

 
 

Příprava a realizace / Preparation and Realisation

Občanské sdružení Pro Photo

Národní památkový ústav Plzeň

Židovská obec Plzeň


Spolupráce / Collaboration

Památník národního písemnictví v Praze


Koncepce a výběr fotografií / Concept and Selection of Photographs

Ladislav Michálek

Radovan Kodera

Přemysl Řepa


Zvětšeniny / Enlargements

Radovan Kodera (Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni)


Adjustace / Adjusting

Přemysl Řepa, Anna Procházková (Agentura Řepa)


Grafická úprava / Graphic design

Petr Wegner (Magic Tree)


Překlady / Translations

Michaela Pelcová, (Eurolingua, spol. s r. o.)


Poděkování / Thanks to

Jiří Husák, Stanislav Bukovský, Danuše Hrazdirová,

Michal Škoula, Anna Procházková


Výstava se uskutečnila za laskavé podpory těchto institucí

The exhibition has been realized with kind support of the following institution

Město Plzeň

Plzeňský kraj

Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně

Nadace 700 let města Plzně

AB Interier